Умови акції

Правила проведення стимулюючого заходу

"Отримай результат, або ми повернемо гроші"

1. Загальні положення:

1.1. Стимулюючий захід під спеціальною назвою «Отримай результат, або ми повернемо гроші» (далі - Захід) проводиться в рамках рекламної кампанії крему SOLIVIN 100 г, спрямований на привернення уваги до Товару, формування або збереження інтересу до нього і просування на ринку.

1.2. Захід проводиться на території України.

1.3. Інформацію про Захід, що проводиться, та ці правила можна знайти на сайті  http://www.solivin.com.ua/ 

1.4. Захід має виключно рекламний характер, не ґрунтується на ризику, не вимагає оплати за участь, не є лотереєю.

1.5. Захід проводиться відповідно до цих Правил. Для участі у Заході учаснику пропонується здійснити дії, зазначені в п. 5.1 цих Правил.

2. Відомості про організатора Заходу

Організатором Заходу є юридична особа, створена відповідно до законодавства України, а саме:

2.1. Назва: МПП «АЛЕАН»

2.2. Юридична адреса: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, б-р Квітковий, 6-Б.

2.3. ІНН 20866240

3. Дати проведення заходу

3.1. Дата проведення Заходу (без урахування строку розгляду Заявки та видачі нагороди): з 20 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

3.2. Термін здійснення покупки Товару для участі у Заході – з 20 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

3.3. Строк, встановлений для відправки учасниками Заявок та іншої інформації,

згідно цих правил: з 20 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Організатор має право припинити Проведення Заходу у випадку, встановленому п. 6.4. Правил.

3.4. Заявки розглядаються Організатором у строк, що не перевищує 30 календарних днів

з моменту отримання Заявки Учасника.

3.5. Повернення коштів (видача винагороди) здійснюється протягом 30 календарних днів з дня підтвердження Організатором Заявки Учасника.

4. Умови Акції:

4.1. Особи, які відповідають вимогам цих Правил і виконали вимоги, встановлені цими Правилами, далі іменуються як Учасники Заходу.

4.2. Учасником Заходу може бути лише дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, є громадянином/-кою України, що постійно проживає на території України.

4.3. Кожен Учасник має право брати участь у Заході лише один раз, ідентифікація Учасників здійснюється за номером мобільного телефону.

4.4. Учасники мають права та несуть зобов'язання, встановлені чиним законодавством України, а також цими Правилами.

5. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ЗАХОДІ, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ

5.1. Для того, щоб стати Учасником Заходу, особі, яка відповідає вимогам, викладеним в пункті 4.2 цих Правил, необхідно виконати наступні дії:

5.1.1/1. Мати підтверджений лікарем діагноз: псоріаз, екзема, атопічний дерматит, нейродерміт та інші види дерматозів різного генезу.

5.1.1. Придбати Товар через портал www.tabletki.ua https://www.liki24.com на сайті http://www.solivin.com.ua/ , зазначений в п. 1.1 цих Правил, в строки, зазначені в п. 3.1 цих Правил.

5.1.2. Зберегти касовий чек, який повинен містити назву Товару, дату здійснення покупки і вартість Товару.

5.1.3. Заповнити заявку (раніше і надалі - Заявка) за формою, вказаною в Додатку № 1 до цього Положення, а саме, вказати наступні дані:

— прізвище, ім'я та по батькові (повністю);

— контактний телефон;

– фактична адреса проживання з індексом;

— номер мобільного телефону, на який можна перераховувати кошти

(мобільні номери операторів зв'язку, які не зареєстровані на території України, не розглядаються);

— адреса електронної пошти;

— адреса місця постійної реєстрації з індексом;

— згода на обробку персональних даних;

— Коментар, який повинен деталізувати причину, чому ви не задоволені якістю Товару (не менше 200 і не більше 1000 знаків). Заповнюється у разі повернення коштів;

— відповіді на питання в Додатку.

5.1.4. У строк, встановлений п. 3.3. Правил, надіслати заповнену Заяву та фото касового чека, зазначеного в п. 5.1.2 цих Правил на електронну адресу info@solivin.com.ua.

 У разі Заяви на повернення, надіслати за допомогою УкрПошти або Нової Пошти заповнену Заяву та оригінал касового чека, зазначеного в п. 5.1.2 цих Правил, за адресою: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, б-р Квітковий, 6-Б.

5.1.5. Надсилати фото ураженої ділянки, на яку ви щоденно наносите крем SOLIVIN, щотижня.

Необхідно для контролю ефективності крему нашим дерматологом.

5.2. З моменту виконання особою, яка відповідає вимогам, зазначеним у пункті 4.2.

цих Правил, всі дії, зазначені в пункті 5.1 цих Правил, така особа визнається Учасником Заходу.

5.3. Дата відправки листа із Заявою визначається поштовим штемпелем або датою вказаною на декларації про відправлення.

5.4. Листи із Заявами, надіслані з території іноземної держави до участі у Заході не допускаються.

5.5. Організатор має право виключити з числа Учасників:

5.5.1. Осіб, які вчинили дії, передбачені пунктом 5.1 цих Правил, з порушенням

строків, встановлених цими Правилами;

5.5.2. Осіб, які не відповідають вимогам пункту 4.2 цих Правил;

5.5.3. Осіб, які не надіслали весь комплект відповідно до п. 5.1.4 цих Правил.

5.5.4. Осіб, які порушили інші положення цих Правил.

5.6. Організатор розглядає Заявки Учасників у строк, встановлений пунктом 3.4. цих

Правил. Заявки, зміст яких не відповідає вимогам цих Правил та/або порушує вимоги чинного законодавства України (наприклад, містить образливі та/або непристойні

вислови), до розгляду не приймаються.

6. Розмір, форма винагороди

6.1. Нагородами Заходу є зараховані Організатором кошти на рахунки мобільних телефонів, зазначених у листах (Заявках) Учасників, які є абонентами мобільних операторів, зареєстрованих на території України.

6.2. Максимальна сума коштів, зарахованих Організатором на мобільний рахунок особи, визнаної власником, не перевищує 400 (чотириста) грн.

6.3. Загальний ліміт нагородного фонду цього Заходу становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень. Зобов'язання Організатора щодо повернення коштів обмежуються загальним грошовим лімітом нагородного фонду Заходу.

6.4. У разі вичерпання загального ліміту нагородного фонду Заходу Організатор має право достроково припинити цей Захід.

7. Порядок визначення отримувачів Нагород

7.1. Отримувачами нагород визнаються Учасники, листи (Заявки) яких відповідають

вимогам, викладеним в цих Правилах і Заявки яких були задоволені Організатором.

7.2. Результати Заходу є остаточними і не підлягають повторному перегляду.

8. Прикінцеві положення

8.1. Нагороди Заходу вручаються Організатором у строк, зазначений у п. 3.2. цих Правил, шляхом зарахування коштів на рахунки мобільних телефонів, зазначені у листах (Додатках) Учасників, які є абонентами мобільних операторів, зареєстрованих на території України.

8.2. Поверненню підлягають кошти в грошовій формі в розмірі вартості тільки одного Товару, але такому, що не перевищує максимальної суми платежу, зазначеної в п. 6.1. цих Правил.

9. Персональні дані

9.1. Той факт, що Учасник надсилає лист (Заявку) для участі у Заході, є згодою Учасника на обробку персональних даних самим Організатором або залученими ним особами в суворій відповідності з цілями, встановленими цими Правилами.

9.2. Метою обробки персональних даних є проведення Заходу відповідно з цими Правилами та чинним законодавством України.

9.3. Перелік персональних даних, які надаються Учасником та обробляються Організатором або залученими ним особами, встановлюється та обмежується цими Правилами.

9.4. Перелік дій з персональними даними, наданими Учасниками: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, доопрацювання (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

9.5. Організатор та залучені ним особи здійснюють обробку персональних даних Учасників в суворій відповідності до принципів і правил, встановлених законом України від 01.06.2010 No 2297-VI «Про захист персональних даних».

9.6. Організатор здійснює обробку персональних даних протягом періоду цього Заходу.

9.7. Учасник Заходу має право в будь-який час відкликати дозвіл на обробку персональних даних шляхом надсилання письмової заяви УкрПоштою цінним листом з описом вкладення на поштову адресу Організатора, що тягне за собою автоматичнее припинення участі у Заході Особи, яка відкликала свої персональні дані.

10. Додаткові умови

10.1. Нагороди не видаються, якщо Учасник Заходу не дотримується цих Правил.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з Заходом, є остаточними і не підлягають перегляду.

10.3. Організатор не вступає в письмові переговори або інші контакти з особами, що беруть участь у Заході, за винятком випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством України.

10.4. Всі Учасники Заходу самостійно сплачують всі понесені ними витратиу зв'язку з участю у Заході.

10.5. Організатор, а також особи, уповноважені Організатором на організацію та проведення Заходу, не несуть відповідальності за:

10.5.1. Неможливість зв'язатися з Учасником через технічний збій в мережі оператора зв'язку, абонентом якого є Учасник;

10.5.2. Будь-які дії Учасників та/або третіх осіб, що призвели до неможливості брати участь у цьому Заході;

10.5.3. Функціонування телефонного обладнання, послуг та дій УкрПошти, Нової Пошти та дій

третіх осіб;

10.5.4. Невірно вказані дані Учасниками під час заповнення Заявки;

10.5.5. Порушення Учасниками Правил Заходу;

10.5.6. Блокування номерів мобільних телефонів та неробочий стан мобільних телефонів Учасників;

10.5.7. Неможливість перерахувати кошти на рахунок мобільного телефону Учасника у зв'язку з відмовою мобільного оператора Учасника;

10.5.8. Втрачені, пошкоджені або затримані Заявки, в результаті будь-якого збою УкрПошти чи Нової Пошти;

10.6. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію

про Захід.

10.7. Організатор Заходу звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання було здійснене внаслідок форс-мажорних обставин, у тому числі: війни, революції, заворушення, терористичних актів, дії та рішення офіційних органів та інших обставин, в інтерпретації яких приймаються поняття, що регулюються законодавством України.

10.8. Факт участі у Заході означає повну згоду Учасників з цими Правилами проведення Заходу.

10.9. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цього Заходу.

10.10. Всі спори, пов'язані з цим Заходом, регулюються згідно чинного законодавства України.

Додаток № 1

1. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю)

2. Контактний номер телефону з кодом міста

3. Фактична адреса проживання з індексом

4. Номер мобільного телефону, на який можна перераховувати кошти

5. Адреса електронної пошти

6. Адреса місця постійної реєстрації з індексом

7. Причина, чому Ви не задоволені якістю Товару (не менше 200 символів) і не більше 1000 символів)

8. Питання:

Які ознаки проблемної шкіри Ви відзначаєте?

Які засоби Ви використовуєте (використовували)?

Як часто Ви відвідуєте дерматолога та/або косметолога?

Звідки Ви дізналися про акцію?

Я,____,надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, модифікацію), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення.

Підпис Дата: .

Мій аккаунт

РЕЄСТРАЦІЯ

Моє замовлення

Дякуємо за замовлення в нашому інтернет магазині. Бажаємо Вам міцного здоров’я.

Немає товарів у кошику.